Home

"Een grote sprong voor de mensheid"

 

Paul Arthur van Doorn

Never stop

dreaming

We vragen het ons bijna allemaal wel eens af: is er een alternatief voor de huidige samenleving ? Ik heb mij dat jaren geleden ook afgevraagd. Eind 2007 kreeg ik een ingeving en ben die gaan uitwerken. Het alternatief heb ik 'De spirituele samenleving' genoemd, omdat de uitgangspunten van die samenleving vooral op het gebied van zingeving en spiritualiteit liggen. Een samenleving waarin mensen niet meer gedreven worden door macht, geld en materialisme, maar door liefde. Waarin niet wordt gestreefd naar economische groei, maar naar een evenwichtig bestaan. In evenwicht met jezelf, met je medemens, met alles op aarde en het gehele universum.

 

Groei in de spirituele samenleving is belangrijk in termen van persoonlijke ontwikkeling, voornamelijk vanuit een innerlijke en spirituele motivatie. Een utopie ?

 

Misschien wel, maar bedenk wel dat willen vasthouden aan de huidige samenleving net zo goed een utopie is. Niets blijft hetzelfde. Verandering is onontkoombaar, accepteer het maar vast, want anders zou je morgen wel eens onaangenaam verrast kunnen worden, als niets meer is zoals het was.

 

 

Beschavingen komen en gaan, altijd is er een volgende. De signalen betreffende het einde van onze samenleving in de huidige vorm worden steeds duidelijker: op rakende resources, toenemende klimaat- en milieuproblematiek, financiële instellingen die omvallen, etc..

We kunnen wachten tot het echt goed mis gaat en vervolgens proberen een nieuwe samenleving op de puinhopen op te bouwen. Óf we kunnen proberen een hoger level van samenleven te bereiken door nu te anticiperen op de ontwikkelingen en op basis van onze successen een grote stap voorwaarts maken.

 

Kortom, de spirituele samenleving is dé oplossing voor vrijwel alle problemen die we in de huidige samenleving kennen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: erkennen van de werking van het universum en er naar leven, liefde voor jezelf en je medemens, een andere manier van denken, andere uitgangspunten van de samenleving en de wil om er samen uit te komen.

 

De overgang van de huidige samenleving naar de spirituele samenleving is groot. Dat kan niet van vandaag op morgen. Maar er is nog tijd, dus waarom zouden we die niet nuttig besteden om een toekomst voor onze kinderen te bouwen ?

 

Een duidelijk voorbeeld van hoe het werkt in onze wereld.

De spirituele samenleving is een concept dat voortbouwt op wat de boodschap is van de bijna-dood-ervaringen: Liefde is waar het allemaal om draait en we zijn hier om te leren, ons te ontwikkelen.

De Hopi-indianen hadden het allemaal al zien aankomen. Luister naar een oude profetie.

Hoe we onze wereld kunnen redden

Deze site is opgezet om iedereen kennis te laten nemen van hoe een spirituele samenleving er uit zou kunnen zien en tot stand kan komen. Een vernieuwende manier van denken.