Inhoud

INHOUD

 

Colofon

Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1 Geschiedenis van de wereld in een notedop

1.1 Inleiding

1.2 Prehistorie

1.3 De eerste geschriften

1.4 De eerste grote beschavingen

1.5 Middeleeuwen

1.6 Afrika, Amerika en Australië

1.7 Industriële revolutie

1.8 Eerste wereldoorlog

1.9 Depressie en Tweede wereldoorlog

1.10 Vijftiger jaren

1.11 Zestiger en zeventiger jaren

1.12 Tachtiger jaren

1.13 Negentiger jaren

1.14 De 21ste-eeuw

1.15 Lessen uit het verleden

Hoofdstuk 2 Knelpunten in de huidige samenlevingen

2.1 Inleiding

2.2 Normen en waarden

2.3 Opvoeding van kinderen

2.4 Belangen

2.5 Ontrouw

2.6 Religies

2.7 Omgang met feiten

2.8 Verantwoordelijkheden

2.9 Individualisme

2.10 Onnodige complexiteit

2.11 Economie en geld

2.12 Overbevolking

2.13 Gezondheidszorg

2.14 Oorlog en geweld

2.15 Criminaliteit

2.16 Drugs

2.17 Gokken

2.18 Conclusies

Hoofdstuk 3 Als we gewoon zo doorgaan

3.1 Inleiding

3.2 Verandering op komst

3.3 Toekomstscenario’s

3.3.1 Scenario A: controled change

3.3.2 Scenario B: forced change

3.3.3 Scenario C: World War III

3.5 Conclusies scenarios

Hoofdstuk 4 Zijn er al positieve ontwikkelingen ?

4.1 Inleiding

4.2 Recente veranderingen

4.3 Nederland

4.4 Conclusie

Hoofdstuk 5 Concept van de spirituele samenleving

5.1 Inleiding

5.2 Een dag in de spirituele samenleving

5.3 Religie en spiritualiteit

5.4 Onthechting

5.5 Wetenschap

5.6 Opvoeding

5.7 Systeem zonder geld

5.8 Visie en beleid

5.9 Regering en macht

5.10 OVerheid

5.11 Juridisch systeem

5.12 Producten en voorzieningen

5.13 Economisch systeem

5.14 Bedrijven

5.15 Werken

5.16 Gezondheidszorg

5.17 Landbouw en veeteelt

5.18 Energie

5.19 Watervoorziening

5.20 Ruimtelijke ordening

5.21 Verkeer en vervoer

5.22 Buitenlandse zaken

5.23 Defensie

5.24 Politie

5.25 Entertainment

5.26 Toerisme

5.27 Sport

5.28 Bevolking

5.29 Emi- en immigratie

5.30 Welzijn

5.31 Astronomie en Ruimtevaart

5.32 Onderwijs

5.33 Samenvattend

Hoofdstuk 6 Voorzet migratietraject

6.1 Inleiding

6.2 Stap 0: plannen maken

6.3 Stap 1: nationaal referendum

6.4 Stap 2: hervorming wetenschap en geloof

6.4.1 Geloof

6.4.2 Wetenschap

6.5 Stap 3: opvoeding en kennisoverdracht

6.6 Stap 4: tussentijdse evaluatie en Go/Nogo-beslissing

6.7 Stap 5: staatkundige herinrichting

6.7.1 Bestuur

6.7.2 Bedrijven

6.7.3 Woningen

6.7.4 Binnenlandse geldstromen

6.7.5 Buitenlandse geldstromen

6.7.6 Energie

6.7.6 Voeding

6.7.7 Doorlooptijd

6.8 Stap 6: afschaffen geld

6.9 Stap 7: evalueren en bijstellen

6.10 Conclusie

Hoofdstuk 7 Slotwoord

Bijlage

 

Wil je weten hoe de spirituele samenleving eruit zou kunnen zien ?