Boek

Boek: 'Hoe we onze wereld kunnen redden, De spirituele samenleving.'

Hoe lang moeten we nog wachten, totdat de wereldleiders inzien dat de weg die we gaan inmiddels een doodlopende weg is ? Mijn boek* is verschenen over een nieuwe manier van denken over de toekomst, een andere kijk op samenleven. Een toekomstgerichte visie, doordacht en voorzien van praktische adviezen op weg naar een nieuwe toekomst. Niet alleen voor u, maar voor iedereen !

 

Inmiddels zijn er diverse boeken geschreven over hoe we het leven op aarde kunnen redden. Volgens de één kost dat 125 miljard dollar, volgens de ander is 1000 miljard nog niet genoeg. De oplossing die in dit boek wordt beschreven, kost geen cent ! Sterker nog, iedereen krijgt de mogelijkheid om zich te verrijken. Een betere toekomst vergt een andere denkwijze, een andere manier van samenleven. Dat is de boodschap van dit boek.

 

Als we naar de wereldgeschiedenis kijken, dan vallen een aantal zaken op, die kenmerkend zijn voor de menselijke ontwikkeling. Deze zijn bepalend voor de stand van zaken in onze huidige samenleving.

Dit levert een aantal belangrijke knelpunten op, die ons naar de rand van de afgrond drijven. Een aantal mogelijke toekomstscenario's doemen op.

Laten we dit gebeuren ? Willen we alleen maar evolueren, net als de planten en de dieren, of willen we laten zien dat we intelligente wezens zijn, die hun eigen toekomst bepalen ?

 

Kijk naar de positieve ontwikkelingen en kijk eens naar wat een spirituele samenleving te bieden kan hebben. Een samenleving waarin andere doelstellingen en uitgangspunten gelden, waarin echte oplossingen voor problemen worden gekozen. Een wereld van liefde, waar de mens streeft naar evenwicht met de natuur en alles wat de aarde én het universum te bieden hebben. Een wereld waar het begrip 'samen' geen puur economische, maar een warme menselijke betekenis heeft. Jouw toekomst ?

 

 

 

Door Paul Arthur van Doorn

De dromer die een schrijver werd ...

Lezingen

Wilt u meer weten over de spirituele samenleving ? Welke ideeën daar achter zitten ? Wilt u een nadere uitleg ? Wilt u graag met meer mensen hierover van gedachten wisselen ?

 

Kom dan naar één van de lezingen in het land of vraag een lezing aan.

 

Afhankelijk van uw interesse en publiek kan een verschillende invalshoek voor de lezing worden gekozen. Om enkele voorbeelden te noemen:

 

- Nadere uitleg over het concept van de spirituele samenleving;

- Nadere uitleg over het alternatief voor het financieel economisch systeem;

- Nadere uitleg over het migratieplan;

- De evolutie van de mens;

- Geloof, bijna-dood-ervaringen en wetenschap;

- De rol van opvoeding en onderwijs;

- Verslavingen (drugs en gokken) en de spirituele samenleving;

- Macht en bestuur in de spirituele samenleving;

- Toerisme, kunst en entertainment en de spirituele samenleving;

- Zingeving en motivatie van mensen;

- Etcetera.

 

Samenvattend kan een lezing over de spirituele samenleving worden gelinkd aan welk maatschappelijk onderwerp dan ook. Dat is het bijzondere van dit concept !

 

Een lezing kan voor een vereniging of genootschap worden gegeven, maar een huiskamerlezing behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Er zijn geen kosten verbonden aan een dergelijke lezing. U kunt er eventueel voor kiezen om uw organisatie een donatie aan een goed doel te laten doen.

Een gesigneerde versie van het boek is tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar na afloop van een lezing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres:

 

p.a.van.doorn@spirituelesamenleving.nl

 

Belangrijkste doel is mensen aanzetten tot positief denken. Mensen bewust maken van het feit dat iedereen een keuze heeft. Als we tot een gezamelijke keuze kunnen komen, maken we een kans.