Paragraaf

PARAGRAAF

 

5.2 Een dag in de spirituele samenleving

Ik werd vanochtend wakker en maakte mij klaar om naar mijn bedrijf te gaan. Tijdens het tanden poetsen stond ik er over na te denken dat er ogenschijnlijk niet zoveel veranderd is ten opzichte van vroeger, vóór de grote verandering. Het grootste verschil is dat de wereld nu voor iedereen een geweldige plek is geworden om te leven. De mensen zijn nu echt aardig en bereid elkaar te helpen, zonder dat er iets tegenover staat. Mensen denken niet meteen meer aan geld als er iets moet gebeuren, maar meer aan de reden waarom iets moet gebeuren en het effect op andere mensen en de wereld. Er is geen oorlog en criminaliteit meer. Mensen respecteren elkaar meer. We leven bewuster en meer voor elkaar. Het is haast een onzichtbaar iets, maar maakt een wereld van verschil.

 

Respect voor elkaar

Mensen groeten elkaar, omdat ze elkaar respecteren en willen laten zien dat ze het fijn vinden dat die anderen er zijn. Mensen maken vaker een praatje met elkaar. Mensen houden ook meer rekening met elkaar. Paarden poepen niet meer op straat en katten niet meer in andermans tuinen. Honden doen hun behoefte in uitlaatgebieden, waardoor kinderen weer kunnen spelen op grasveldjes. Mensen laten elkaar voor gaan in het verkeer, houden de deur open voor anderen of staan op voor ouderen in het openbaar vervoer.

 

Voorzien in eigen energie

Mijn huis is nog steeds hetzelfde huis, waar we al jaren wonen. Een groter huis is wel mogelijk, maar dat zou ook meer energie verbruiken. Bovendien hebben we genoeg ruimte in en om ons huidige huis, ook al is het een hoekhuis in een stad. Het huis is voorzien van windmolens en zonnecollectoren, waardoor we voorzien in onze eigen energie. Doordat ons huis inmiddels beter is geïsoleerd, hoeven we het huis sowieso minder te verwarmen. Onze auto rijdt op dezelfde energie. Ons huis is nu ons eigen tankstation. Daardoor nemen we nergens energie af en produceren volledig zelf al onze benodigde energie.

Huis ‘kopen’ / bouwen

Het ‘kopen’ van een nieuw huis is nu wel veel gemakkelijker geworden. Je kunt bij de gemeente zien welke huizen leeg staan of binnen nu en een half jaar vrij komen. Als daar niets bij is, kun je er ook voor kiezen om een stuk grond uit te zoeken en daar een nieuw huis te laten bouwen. Als huizen meer dan een jaar leeg staan, worden ze gesloopt of verbouwd, totdat ze wel voldoen aan de wensen van toekomstige bewoners. De huizen ogen daardoor ook minder saai, want iedereen wil wel iets eigens tot uitdrukking brengen. De creativiteit van mensen heeft daardoor meer ruimte gekregen. Mensen voelen zich vrijer, omdat ze meer mogelijkheden hebben om zich te uiten. Doordat mensen een betere opvoeding en scholing krijgen, weten ze dit op een meer beschaafde manier te doen dan vroeger.

 

Autobezit en -gebruik

Mijn vrouw werkt ook, maar we hebben slechts één auto, omdat we in dezelfde stad wonen en werken. De afstanden zijn maar kort. Een tweede auto zou bovendien het milieu te veel belasten. We gebruiken deze auto, zolang hij het goed doet en bij onze gezinssituatie past. Voor het produceren van een nieuwe auto moeten nogal wat grondstoffen worden gebruikt en komen er flink wat afvalstoffen vrij. Het is niet verantwoord om iedere paar jaar een nieuwe auto te gaan halen.

 

Bedrijven en producten

Ja, dat is wel een groot verschil met het kapitalistische systeem. We produceren nu alleen op basis van behoefte en voor de producten hoeft niet te worden betaald. Het bedrijf is daardoor een samenleving op zich geworden. Mensen komen hier met plezier werken. De onderlinge sfeer is erg goed. De werkdruk is een stuk lager dan vroeger, mensen maken weer gezellig een praatje en helpen elkaar als er iets niet lukt. Soms is er even stress om iets op tijd op te leveren, maar dat zien de mensen als een uitdaging. De planning wordt samen met de mensen gemaakt. Niet dat het productieniveau nu lager ligt, want mensen vinden het nu leuker om hier te werken, waardoor het ziekteverzuim lager is. Medewerkers voelen zich er nu meer thuis, voelen zich betrokken bij het bedrijf. Ze denken ook meer mee dan voorheen, waardoor we al diverse efficiencyverbeteringen en milieuvriendelijke maatregelen hebben kunnen nemen. We produceren nu beter en schoner dan ooit tevoren. Natuurlijk is er altijd wel eens iemand, die na verloop van tijd tot de conclusie komt dat hij of zij iets anders wil. Er wordt dan iemand betrokken van een instituut dat speciaal is opgericht voor omscholing en mensen aan een andere baan helpt. Dit heeft geen gevolgen voor iemands persoonlijke situatie, omdat je in iedere baan hetzelfde verdient of je nu putjesschepper of directeur bent. Datzelfde instituut gaat ook voor ons weer op zoek naar een geschikte vervanger. Zodoende hoeven wij niet te adverteren en hoeven ook niet veel tijd en energie aan werving te besteden.

Het gaat erom dat je doet wat je leuk vindt, wat binnen je mogelijkheden ligt en de mensen om je heen helpt. Iedereen werkt daardoor met veel plezier en inzet. Daar wordt je voor beloond. Al je gewerkte uren worden geadministreerd en komen via het internet in de centrale personendatabase terecht, waar alle bedrijven en instellingen op zijn aangesloten.

 

Productieproces en grondstoffen

Ons bedrijf voorziet voor een groot gedeelte in de eigen energie, doordat we over grote windmolens beschikken en het gehele dak van ons pand bedekt is met zonnepanelen. Als we stroom over houden, geven we dat terug aan het elektriciteitsnet en als we extra nodig hebben, dan tappen we dat gewoon af.

Voor onze productie hebben we grondstoffen nodig. Deze bestellen we bij een leverancier. Als deze uit een land komt met een spirituele samenleving is er geen enkel probleem. Daarmee hebben we lange termijn afspraken gemaakt voor de levering van materialen. Als het een leverancier betreft uit een land met een ander soort samenlevingssysteem, dan gaat de levering via de overheid. Gelukkig is dat steeds minder het geval, doordat er steeds meer spirituele samenlevingen komen en die er al zijn, voorzien steeds meer in de eigen behoeften.

 

Betaalmiddel

Als ik naar de winkel ga om boodschappen te doen, dan neem ik mijn ID-pasje mee. Dat is een identiteitspas, waarmee je jezelf kunt identificeren in combinatie met vingerafdrukken en irisscan. Er wordt vervolgens contact gelegd met de centrale personendatabase, waarin alle persoonsgegevens zijn vast gelegd. Deze database is op zijn beurt gekoppeld met het systeem dat bijhoudt hoeveel uren je voor de samenleving hebt gewerkt. De nieuwe basis voor het ‘betalingssysteem’. Als ik voor iets ‘betaal’, dan wordt verbinding gelegd met de centrale computer en wordt gecontroleerd of ik afgelopen maand genoeg werkuren heb bijgedragen. Als dat zo is, dan kan ik alle boodschappen zo meenemen. Er worden geen werkuren afgeschreven. In de volgende winkel wordt dit weer gecontroleerd en kan ik weer alles zo meenemen. Ik zal niet overdreven veel meenemen, want het heeft weinig zin om meer mee te nemen dan je kunt opeten. Bovendien bederven alle producten snel, omdat er veel minder conserveringsmiddelen in zitten dan vroeger. Alle producten worden op een biologisch verantwoorde manier gemaakt. En tenslotte is het asociaal om meer mee te nemen dan je kunt opeten en de rest weg te gooien.

 

Beperkingen

Aan een aantal producten zijn wel maxima gesteld om mensen te laten beseffen dat ze ergens meer van willen dan strikt noodzakelijk is. In beginsel heeft bijvoorbeeld ieder gezin één auto. Als je een tweede auto wilt, dan zul je eerst moeten beargumenteren, waarom je een tweede auto nodig hebt. Als je goede redenen hebt, dan krijg je die tweede auto over het algemeen wel. Een tweede huis wordt echter nooit gegeven. Je kunt maar in één huis tegelijk wonen en een huis een groot gedeelte van het jaar leeg laten staan is een verspilling van grond en grondstoffen. Er zijn wel vakantieparken, maar deze worden het gehele jaar door gebruikt, omdat de voorzieningen all-season zijn. Denk aan sporthallen, overdekte speeltuinen, winkelcentra, overdekte tropische zwembaden, indoor skipistes en overdekte kartbanen met elektrische karts.

Soms kunnen producten niet meteen worden geleverd, omdat daar veel vraag naar is. Dan moet je soms een paar weken of maanden wachten, totdat het kan worden geleverd, maar dat was vroeger ook al zo.

 

Vakantiereizen

Als ik met vakantie wil, dan boek ik gewoon een vakantie. Ik moet een minimum aantal uren per jaar werken. Daarnaast blijven dan een aantal weken over, waarin ik met vakantie kan. We kennen geen schoolvakanties meer, dus je bent veel vrijer om vakanties te boeken. Vroeger kon je als gezin minder met je geld doen, dan een gezin zonder kinderen, omdat je ook voor je kinderen voor allerlei voorzieningen moest betalen én ook nog eens in de duurste weken met vakantie moest. Nu kost een vakantie niets meer én de school draait het hele jaar door, waardoor je als ouders een vakantie kunt boeken, wanneer je maar wilt. Geen massale volksverhuizingen meer en pretparken die zomers uitpuilen. Het leven is er zeer zeker relaxter door geworden.

 

Geen criminaliteit

Een groot voordeel van een leven zonder geld is vooral dat er geen criminaliteit meer is. Het heeft namelijk geen zin om iets te stelen. Je krijgt er toch geen geld voor, als je het weer aan de man probeert te brengen. En omdat mensen spullen gratis af kunnen halen, is er ook niemand die iets van een heler wil hebben. Drugs verkopen heeft ook geen zin, want mensen geven er geen geld voor. De drugshandel zal verdwijnen.

Het gaat niet meer om wat iets opbrengt, maar wat je voor de samenleving doet. Alle materiële zaken zijn eigenlijk waardeloos, het zijn alleen nog maar hulpmiddelen die het leven veraangenamen en vergemakkelijken, maar geen doel op zich. Dat is namelijk de voedingsbodem voor criminele activiteiten.

Er is ook een andere reden waarom er geen criminelen meer zijn: ze werken allemaal. Want waarom wordt iemand crimineel ? Voornamelijk omdat iemand met zijn/haar capaciteiten en mogelijkheden geen welvarend bestaan kan opbouwen. In de spirituele samenleving kan iedereen een welvarend bestaan opbouwen, ongeacht diens capaciteiten en/of mogelijkheden. Dat is een eerlijke basis en levert een gelijkwaardig bestaan voor iedereen op. Dus waarom zou je nog crimineel willen worden ? Heerlijk toch ? Nooit meer bang hoeven te zijn dat je fiets of auto wordt gestolen, dat er wordt ingebroken in je huis of dat je winkel wordt overvallen. Geen tasjes roven van oude vrouwtjes meer etc..

 

Verzorging van ouderen

De opvang van ouderen is tegenwoordig overigens fantastisch. Doordat de regering voornamelijk uit oudere ervaren burgervaders en –moeders bestaat, is er veel meer respect gekomen voor ouderen. Zij staan nu in een veel hoger aanzien, waardoor jongeren ook meer geneigd zijn om contact met ouderen te leggen en hen eventueel te helpen. Er zijn nu genoeg bejaardencentra en mogelijkheden voor ouderen om contacten te leggen en zichzelf bezig te houden. Deze centra worden door de overheid opgezet. En de personeelsleden hebben veel meer tijd voor de bejaarden en werken daardoor met veel meer plezier. Dat merken de mensen in de centra ook, waardoor de sfeer daar een stuk is verbeterd. Overigens zijn er nog heel veel bejaarden die in hun eigen huis wonen. Dit kan doordat de thuiszorg een heel stuk is verbeterd. Ze hebben meer middelen gekregen en meer tijd per medewerker om aan hun behoeftige medemens te besteden.

 

Onderwijs

Mijn kinderen vinden het leuk om opa en oma af en toe te helpen. Dat krijgen ze al vanuit school mee. Waarden en normen zijn een belangrijk onderwerp op school. De scholen zijn minder op prestaties gericht en meer op het kind. Wat goed is voor het kind, is dat ook voor de samenleving. Mensen die zich op school thuis voelen, zullen zich ook later meer thuis voelen in de samenleving. De school probeert kinderen voor te bereiden op de samenleving en uit te zoeken wat een kind wil worden, waar het aanleg en interesse voor heeft. Daarnaast is universumleer een belangrijk nieuw vak. Dit vak leert kinderen hoe het universum in elkaar zit en wat de gevolgen van dit gegeven zijn voor het dagelijkse leven. Het wordt gepresenteerd als een wetenschappelijk vak.

 

Religies en geloofsgemeenschappen

Een ander iets dat is veranderd, is dat we nu op zondag vaak een kerk of moskee bezoeken. De wetenschap is samen met de bestaande religieuze en spirituele instanties op zoek gegaan naar een gezamenlijke basis ten behoeve van de samenleving. Zij erkennen nu allemaal een ‘goddelijke’ grootheid of entiteit, waar wij mensen op een bepaalde manier onderdeel van of ondergeschikt aan zijn. En dat de liefde hetgene is, wat ons allemaal met elkaar verbindt. Dit wordt nu door alle religies uitgedragen. Er is meer kennis over het universum gekomen en inzicht in wat deze kennis voor onze samenleving kan betekenen. De bestaande religies zijn zich meer bewust geworden van het feit dat ze door samenwerking een grotere rol van betekenis in de samenleving kunnen spelen en daardoor ook meer bij kunnen dragen aan de samenleving. Natuurlijk zijn er nog steeds verschillen tussen religies. Deze zullen er altijd blijven bestaan, net zoals die er ook tussen mensen zullen blijven bestaan. Maar er is meer begrip voor elkaars standpunten gekomen en doordat er meer overleg en samenwerking is, zijn de meningsverschillen minder en kleiner geworden.

Wij zijn ons meer bewust van het ‘goddelijke’ in het universum. Ook gaan we wel eens naar een sessie van een paragnost, die daarin niet alleen iets van zijn gaven laat zien, maar ook uitlegt hoe hij die gaven zelf ziet en ervaart. Vanuit de wetenschap is hiervoor ook meer aandacht gekomen, omdat het gezien wordt als een sleutel tot een deel van het universum, dat we nog niet volledig overzien.

De geloofs- en kerkgemeenschappen in onze wijk voeren gezamenlijk een groot aantal taken binnen de wijk uit. Zo runnen zij een eigen kinderclubje, waar kinderen na schooltijd creatieve activiteiten kunnen doen. Daarnaast verzorgen zij een stukje aanvullende thuiszorg voor met name ouderen. Dit betreft niet de standaard verzorgingsactiviteiten, die de thuiszorg uitvoert, maar activiteiten om de ouderen bij de gemeenschap te betrekken. Om hen een gevoel van betrokkenheid te geven.

Daarnaast geven medewerkers regelmatig presentaties op scholen en manifestaties om te vertellen over het universum, de werking daarvan, onze plaats daarbinnen, zodat deze kennis wordt verspreid en levendig wordt gehouden.

Zelf helpen wij bij een aantal van deze activiteiten.

Eigenlijk is de kerk meer een soort buurthuis geworden, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar ook gepraat wordt over zaken die verder reiken dan de dagelijkse beslommeringen. Er komen ook veel meer mensen dan vroeger, doordat de kerk zijn grenzen niet meer zo heeft afgebakend. Het gaat nu om de kern van het geloof en wat we er in ons dagelijks leven mee kunnen. Iedereen is welkom en het is steeds erg gezellig.

 

Ontwikkelingssamenwerking

Als laatste wil ik nog iets zeggen over de ontwikkelingssamenwerking. Vroeger werd er alleen geholpen, omdat men vond dat we dat als ‘rijke’ westerse landen verplicht waren. Op deze manier kochten we een stukje van ons schuldgevoel af. Er werd geholpen voor zover er geld beschikbaar was. Nu helpen we die landen, omdat het om mensen en kinderen gaat, net zoals jij en ik. We helpen ze niet voor zover er geld voor is, maar voor zover er handjes beschikbaar zijn. Het streven is gewoon om iedereen te helpen. We willen niet ieder land net zo inrichten als een gemiddeld westers land, maar in overleg met de ontwikkelingslanden stap voor stap toegroeien naar een hoger ontwikkelingsniveau. Welke stappen worden genomen en hoe groot die stappen zijn, kan van land tot land verschillen, evenals het eindresultaat. Het gaat vooral om creatieve ideeën, zoeken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. Positief denken, streven naar een gezonde levensstijl voor alle mensen, een leven waarin iedereen gelukkig kan zijn. We willen mensen zich laten ontwikkelen. We willen ze een vorm van bestaan geven, waarmee ze een gezond en gelukkig leven kunnen leiden in evenwicht met de natuur.

In de spirituele samenleving gaan we echt wat doen voor deze mensen. Geld is niet langer een excuus om deze mensen niet te helpen.

 

Beschikbaar gekomen arbeidspotentieel

Er zijn overigens veel meer handjes beschikbaar, dan vroeger tijdens de hoogtijdagen van het kapitalisme, doordat heel veel werkzaamheden met een financieel karakter zijn komen te vervallen. Bedrijven hebben nog wel een administratie, maar alleen een voorraadadministratie. Dat is veel eenvoudiger dan ook nog een financiële administratie. Veel financiële instellingen zijn komen te vervallen, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, accountantskantoren, belastingadvieskantoren, beleggingsmaatschappijen, investeringsmaatschappijen etc.. Bij deze bedrijven werkten vroeger vele honderden duizenden mensen. Al deze handjes zijn vrij gekomen om te helpen in de zorg, de bouw, de ontwikkelingslanden en bij bedrijven waar een toegenomen behoefte aan is gekomen. Een simpel voorbeeld zijn de tuincentra. Veel meer mensen kunnen nu een mooi tuintje voor en achter hun huis (laten) maken. Maar ook bejaardentehuizen en restaurants hebben veel meer klanten gekregen. Kortom er heeft een enorme verschuiving in de samenleving plaats gevonden. Het leven is er zeker gezelliger en aangenamer door geworden.

 

Dagafsluiting

De dag sluit ik meestal af met een meditatiesessie van een kwartier. Tijdens deze sessie ontspant mijn lichaam, komt mijn geest tot rust, maak ik contact met het universum en ervaar ik een diep innerlijk geluk. Daarna ga ik lekker slapen.